Veronica Stjärnström har under ett tiotal år arbetat inom Intensivvården och Hjärtintensivvården. Det gör att hon lägger in sina egna erfarenheter i utbildningen. Erfarenheten har hon bland annat fått från Intensivvård på Östersund lasarett, Sandvikens Sjukhus och Gävle Sjukhus.

Kompetensbevis och Intyg för Veronica Stjärnström

Sedan 2011/2012 är Veronica instruktör och erbjuder i samarbete med Svenska rådet för hjärt-lungräddning utbildningar inom HLR.

Läs mer om samarbetet här

Det här är HLR

HLR står för Hjärt- och lungräddning och är en första hjälpen-behandling som ges vid hjärtstopp för att få igång hjärtverksamheten och andning.

Genom att tidigt ge bröstkompressioner och inblåsningar ökas chansen för en person som drabbats av hjärtstopp att överleva.

Alla kan utbilda sig i HLR

Ett hjärtstopp kan drabba vem som helst även om vissa grupper anses mer utsatta än andra. Bara i Sverige drabbas över 10 000 personer årligen.

Som med all annan kunskap så är det en färskvara som därför behöver upprepas med jämna mellanrum. Framför allt ger det självförtroendet att våga använda kunskapen när, och om, en situation uppstår.

Utbildningen är giltig i två år

Svenska HLR rådets arbetsgrupps riktlinjer är att hjärt- och lungräddning bör repeteras vartannat år. Därför är inte heller utbildningen giltig mer än två år.
All personal som arbetar på sjukhus i Sverige går en repetitionskurs en gång per år.

Aurifodina AB utbildar i:

  • Hjärt- och lungräddning (HLR)
  • AED Hjärtstartare (Automated External Defibrillator)
  • Djupare kunskap i HLR (D-HLR)
  • Personal på akutavdelningar, i akutgrupper och inom ambulanssjukvård (S-HLR)
  • Hjärt-lungräddning för barn 0-1 år, från 1 år till puberteten samt luftväggsstopp för barn 0-1 år (Barn-HLR)

Bra att veta om utbildningarna:

  • Utbildningarna är både teoretiska, praktiska och filmbaserade.
  • En utbildning tar ca 3–4 timmar.

Vill du veta mer?

Hör gärna av dig så berättar jag mer