Frågor och svar om coaching

Vad är coaching?

Coaching är till för att på ett proffissionellt sätt skapa och utveckla personliga och/eller yrkesmässiga mål och att skapa planer och/ eller strategier för att nå dessa mål.

Kan man använda coaching som terapi?

Coaching innebär INTE att diagnostisera och behandla mentala sjukdomar eller störningar. Coachning är inte en ersättning för rådgivning, psykoterapi, psykoanalys, mental sjukvård eller behandling av drogberoende och ska inte användas istället för någon form av diagnostisering, behandling eller terapi.

Kan man använda en coach parallellt med terapi?

Om du för närvarande går i terapi eller på annat sätt behandlas för mentala problem, så rådgör med den som du får vård/terapi av angående lämpligheten att få coachning. Se också till att denne är medveten om ditt beslut att börja med coaching.

Har coachen tystnadsplikt?

Det du säger till din coach behandlas konfidentiellt om du inte skriftligen har gett din tillåtelse till något annat eller om lagen kräver det. Vissa ämnen kan yrkesmässigt delas med andra coacher, utbildare eller handledare i utvecklingssyften. Om det sker så sker det alltid anonymt och på ett sätt som gör det omöjligt att identifiera dig som klient.

Vem har ansvaret?

Det är alltid du som klient som är ansvarig för ditt fysiska, psykiska och emotionella välbefinnande även under coachningen. Du är ansvarig i dina beslut och val och du kan välja att avbryta coachningen när du vill.

Vilka ämnen kan jag få coachning inom?

Coaching är en omfångsrik process som kan innefatta alla delar av ditt liv som t.ex ekonomi, hälsa, arbete, relationer, utbildning, fritid osv. Det är upp till dig att välja vilka områden du vill ha coaching inom och det är du som väljer vilka idéer du förverkligar inom dessa områden.

Kan jag få råd av min coach?

Coaching är inte en ersättning till professionell rådgivning oavsett om det rör sig om frågor som rör juridik, medicin, ekonomi, andlighet eller något annat område som kräver fackkunskap. Om du behöver specifika fackkunskaper bör du söka upp en fackexpert.

Vilka förväntningar finns på mig som klient?

  • Att du kommer på utsatt tid
  • Att du av- eller ombokar ett bokat möte senast 24 timmar innan utsatt tid.
  • Att du betalar dina avgifter i förväg.
  • Att du är öppen, ärlig och säger till när du har önskemål som gäller coachningen.