Som diplomerad coach är Veronica Stjärnström utbildad på Gothia Akademi inom katalyserande coaching och enligt ICF:s (International Coaching Federation) riktlinjer.

Med katalyserande coaching kan du få hjälp att hitta dina egna svar på vad du vill och vad du behöver för att du ska nå dina mål.

Vanliga ämnen för katalyserande coaching är:
• ledarskap
• prestationer
• relationer
• vägskäl i livet.

Det här händer under mötet

Din coach lyssnar på vad du har att säga och lägger samtidigt märke till sådant som inte alltid blir sagt. Det kan handla om privata och/eller professionella frågeställningar, om att lösa problem eller att utveckla sådant som redan är bra.

En coach talar inte om för dig hur du ska göra, coachens uppgift är att hjälpa dig hitta dina egna svar.

Under vårt möte förs en ”erfarenhetslogg”. I erfarenhetsloggen antecknas ditt namn och mailadress, inte det vi talar om. Detta görs för att ICF ska kunna stämma av coachens erfarenhet (timmar).

Hos Aurifodina AB råder tystnadsplikt vilket innebär att allt det som sägs stannar mellan dig och din coach. Enligt GDPR sparas inga anteckningar samtalet.

Förbered dig innan mötet

Innan vårt möte är det bra om du talar om vad du vill prata om och vilka förväntningar du har på din coachning.

Hör av dig för mer information