För att skapa en attraktiv arbetsplats är det viktigt att ta hand om medarbetarna. Coaching av ledare, arbetsgrupper och enskilda medarbetare ger ert företag bättre förutsättningar för att bli den attraktiva arbetsplats ni satt som mål.

Det här är katalyserande coaching

Katalyserande coaching handlar om att hjälpa individen/gruppen att hitta svaren på vad de vill, och vad som ska till, för att nå dit individen/företaget vill.

Några vanliga ämnen för katalyserande coaching är ledarskap, prestationer och relationer.

Under en konsultation kan vi identifiera vilka eller vilket område ni behöver förändra eller förbättra. Därefter lägger vi upp en plan för hur ni ska lyckas långsiktigt.

Det här gör vi:

• Skapar en tydlig målbild
• Går igenom era värderingar, visioner och mål
• Tar fram en planering som passar er

Efter genomförd konsultationen återkommer vi med ett kostnadsförslag baserat på det vi kommit överens om.

Katalyserande coaching passar och hjälper även småföretagare. Med coachingen får du en klarare bild av vad du vill uppnå med ditt företag och på så sätt skapas också ett tydligare varumärke.

Veronica Stjärnström är professionell coach, utbildad på Gothia Akademi inom katalyserande coaching. Hon arbetar enligt ICF:s (International Coaching Federation) riktlinjer.

Kontakta mig

Hör av dig för mer information