Coachens grundläggande uppgift:

”Se till att klienten har ett attraktivt mål som de kan sträva till helhjärtat och att de tar steget från tanke till handling”

Aurifodina AB erbjuder tjänster inom:

Katalyserande coaching bidrar till utveckling för företag, privatpersoner, organisationer, enskilt och i grupp. Det ges också inom affärsutveckling, ledarskap och i förändringsarbete/processer.
Mentorskap erbjuder stöd och visar de riktlinjer du behöver på vägen mot ditt mål.
NPL-utbildning är en upplevelsebaserad utbildning som ger dig verktyg för att med kommunikation påverka utveckla och förstå – både dig själv och andra människor.
HLR, Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare är en utbildning för dig som arbetar med människor men också dig som vill påverka akuta situationer i din närmiljö.

Om Coaching och mentorskap

Coaching känner vi sen tidigare till som ett verktyg för att inom bland annat idrotten sätta mål. Men coaching handlar också om att sätta fokus på utveckling och lärande. Precis som i mentorskapet så vill man få till en lärprocess.
Det är vanligt att den som söker en coach inte alltid vet vad den vill uppnå och då blir utgångspunkt att hitta och sätta de målet eller målen som vi ska jobba med.

Katalyserande coaching

Genom att tillämpa katalyserande coaching kan vi hjälpa klienten att själv hitta svaren på vilka behoven som finns och vägen för att nå dit.  Katalyserande coaching används ofta när det gäller relationer, prestationer, ledarskap eller vägskäl i livet.

Om mentorskap

Visste du att ordet mentor har sitt ursprung från antiken och berättelsen om Odysseus? Berättelsen handlar om hur Odysseus under förberedelserna av en av sina resor ber den gode vännen Mentor att ta hand om hans son och lära honom allt han vet. Det blev inte Mentor utan istället gudinnan Athena som tog över mentorskapet och vägledde sonen. Så den första kända mentorn var faktiskt en kvinna.

Mentorskap är ett effektivt verktygen för både din personliga och yrkesmässiga utveckling. Det hjälper dig att utvecklas och komma framåt i karriären. Du kan hitta nya vägar och är även ett sätt att hantera stress. En mentor erbjuder dig stöd och visar de riktlinjer du behöver på vägen för att nå ditt mål.

Det här har coaching och mentorskap gemensamt

Det som är gemensamt för coaching och mentorskap är att det är en process som gör det möjligt för individen att utvecklas och uppnå sin fulla potential. Det gör man genom att ställa rätt frågor och genom att aktivt lyssna.

Klienten får på så sätt hjälp att utforska sina behov, att hitta motivationen, sätta ord på sina önskningar, hitta sina förmågor och sina tankeprocesser. Det här gör hållbara förändringar genomförbara. Syftet med frågeteknikerna är att hjälpa klienten finna lösningar och handlingsplaner, istället för att ge råd som många gånger kan kännas svåra att ta till sig.

Jag ger mina klienter det stöd som de behöver för att sätta upp realistiska mål och för att sedan kunna utvärdera stegen på vägen dit.  Genom att lyssna, observera och ställa frågor får vi en överblick för, och förståelse för, situationen.  En teknik som används både i coaching och mentorskap. De här metoderna hjälper klienten hitta ett sätt för den personliga utvecklingen, de uppmuntrar till handling och det blir ett stöd för att bättra på dennes kompetenser.

Skillnad och förutsättningar för coaching och mentorskap

  • Jämfört med coaching, som kan utföras under en kort period, sträcker sig ett mentorskap oftast över en längre tid.
  • Mentorskapet kan ha ett bredare perspektiv och en helhetssyn medan coachingen oftast fokuserar på ett specifikt område
  • Den erfarenhet och kunskap jag har inom ledarskap och entrepenörskap är den förutsättning som krävs för att vara mentor för ledare.

Så här går det till

När du kontaktar Aurifodina AB råder alltid tystnadsplikt redan från start. För att säkerställa detta skriver vi ett avtal med dig innan själva arbetet börjar.

Under första mötet går vi igenom vad du behöver hjälp med och hur vi ska lägga upp arbetet.

Under arbetets gång kommer coachen att ställa frågor som hjälper dig/er att komma fram med lösningar för att kunna nå era uppsatta mål.

Det viktigaste är att du själv hittar lösningen och med coachens hjälp kommer du dit och då behöver du oftast inte berätta allt.

Här kan du ladda ner Avtal för tystnadsplikt

Här kan du ladda ner coachingöverenskommelsen