Så här hanterar Aurifodina AB dina personuppgifter

På Aurifodina AB hanteras dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Personuppgiftsansvarig är Aurifodina AB. Vi vidtar alltid nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Kontakta oss om du vill få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Läs gärna på www.datainspektionen.se om dina rättigheter.

När du kontaktar oss

Om du som privatperson använder vårt kontaktformulär delar du med dig av dina personuppgifter.

Genom att fylla i och skicka formuläret, eller ringa oss, samtycker du till att dina personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas av Aurifodina AB i syfte för att kunna kontakta dig igen och skapa en offert för den tjänst du efterfrågat.

Uppgifter vi hanterar

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, postadress, födelsedatum. Vi sparar bara informationen så länge som det är nödvändigt. Om du till exempel är kund till oss sparas din information i sju år enligt bokföringslagen.

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Aurifodina AB. Vi vidarebefordrar endast till tredje part i de fall detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Kontakta oss om du vill veta vilka uppgifter vi har på dig.