Om företaget

Aurifodina AB startade upp år 2013 och är ett av flera företag som drivs av Veronica Stjärnström. Som utbildad undersköterska har hon skaffat sig lång erfarenhet inom intensivvården. Veronica kom i kontakt med coaching redan år 2008 i samband med en utbildning. Det ledde till att hon mellan 2009 och 2013 började coacha för ett det företag som hållit i utbildningen. På senare år har hon utbildat sig till Diplomerad Coach (Gothia Akademin) och Certifierad Coach (ICF, Gothia Akademin). Båda dessa utbildningar är skyddade, registrerade och väl inarbetade varumärken som enbart får användas av den som genomgått utbildningen hos Gothia Akademin.

Ackrediterad utbildning på Gothia akademin

Utbildningen på Gothia akademin är ackrediterad av International Coach Federation (ICF), en respekterad branschorganisation för professionella coacher och ger den som genomgått utbildningen rätten att kalla sig legitimerad coach.

  Som katalyserande coach kan Aurifodina AB ta emot både enskilda personer och teamcoaching. Det kan bland annat handla om att förbättra karriären, relationerna eller hälsan. Men det kan likaväl handla om coachning av ledare.

Med över 11 års erfarenhet som entreprenör har Veronica skaffat sig spetskompetens även inom affärsutveckling, organisation & ledarskap och förändringsprocesser. Som chef och ledare kan hon handleda chefer inom coachande ledarskap för att uppnå andra resultat, både på företagsnivå och personnivå.

Sekretess och tystnadsplikt

Som coach har Veronica självklart tystnadsplikt vilket gäller både i pågående arbete men också redan vid första kontakten.

Detta är ICF-kärnkompetenser